(057) 484908, (057) 230073
Plakalović promet d.o.o., Hreša bb, 71144 Istočni Stari Grad

Proizvodi