(057) 484908, (057) 230073
Plakalović promet d.o.o., Hreša bb, 71144 Istočni Stari Grad

Naš tim

direktorica

Nada Plakalović

Direktor

Nada Plakalović rođena je u Mokrom, opština Pale, kod Sarajeva gdje je i završila osnovnu školu. Rastući u radnoj i vrijednoj porodici već od „malih nogu“ je stekla dobre radne navike što joj je mnogo pomoglo u nastavku školovanja i razvoju karijere. Pored Nade, njeni roditelji su školovali još dvoje djece i omogućili im podsticaje za dalje usavršavanje i napredovanje u poslu.

Nakon osnovne škole, odlazi u Sarajevo gdje završava srednju ekonomsku školu. Odmah po završetku školovanja zaposlila se u preduzeću „Šipad“, takođe u Sarajevu na poslovima finansija.

Pokazavši se kao vrijedna i uspješna radnica, bila je uključena u organe upravljanja preduzeća „Šipad“, a pored svih poslovnih obaveza uspjela je studirati na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, aktivno se baviti sportom i savladati njemački jezik.

U toku svog rada bila je uključena u sve društveno-političke aktivnosti kao što su Savez omladine, Sindikat, SKJ itd.

Sve to, kaže ona, ne bi uspjela bez podrške svoje porodice.

Dolazak nesretnog rata 1992. godine prekinuo je njenu poslovnu i sportsku karijeru i ponovo je trebalo krenuti ispočetka. Nakon izvjesnog vremena dobija zaposlenje u Poreskoj upravi Republike Srpske na poslovima načelnika PJ u opštini Istočni Stari Grad gdje je i ostala sve do 2006. godine.

O tome šta ju je navelo da krene u vlastiti biznis, Nada kaže: „U toku rada na tim poslovima nije me napuštala ideja krenem u samu u privatni i vrlo neobičan biznis. 2003. godine pokrenula sam, ni manje ni više, eksploataciju ukrasnog kamena, mermera, u Hreši, u sastavu preduzeća „Plakalović Promet“ d.o.o. gdje se isključivo bavim eksploatacijom i preradom mermera.

Tu spada izrada spomenika, nišana, kao izrada eksterijera i enterijera, oblaganje podova, zidova, staza, trgova, mostova itd.“

„Pitanje otkud ja, žena u rudniku, odnosno kamenolomu i odkuda da se bavim tako teškom djelatnošću, redovna su pojava. Kamen me privlačio još kao djevojčicu i uvijek sam se voljela igrati kamenčićima, a ne lutkama“, napominje Nada.

U preduzeću se vodi računa o napredovanju firme, iznalaženju novih projekata kao i ulaganja i reinvestiranja u sredstva rada i opreme za eksploataciju i preradu ukrasnog kamena.